Referat Generalforsamling 2019

1 valg af dirigent og referant:
Dirigent – Lars Ørum Hansen
Referant – Mia Christensen

2 Formandens beretning (bilag 1):
Thomas Nissen læste formandens beretning (se bilag 1) som blev godkendt uden bemærkninger

3 Forlæggelse af det reviderede regnskab:
Helle Larsen fremlagde det reviderede regnskab (se bilag 2) som blev godkendt uden bemærkninger. 

4 indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag. 

5 valg af bestyrelsesmedlem:
Helle modtog genvalg – Louise Mathiasen blev valgt ind i hendes sted.  Louise Frei som modtog genvalg – Louise Frei blev genvalgt

Valg af suppleanter:
Sandra Schilling som modtog genvalg – Sandra blev genvalgt.
Louise Mathiasen som ikke kunne modtage genvalg – Pia Aasberg blev valgt ind som ny suppleant

Tillykke til alle nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6 Valg af bilagskontrollant:
Mia Christensen kan ikke modtage genvalg – Lillian blev valgt ind. 

7 evt.
Thomas Nissen takkede Helle Larsen for hendes store indsats gennemgang 10 år som frivillig i klubben, og Helle Larsen modtog en lille gave fra klubben

Dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede mødet. 

Efter mødet så alle de fremmødte Toy Story 4.

Bilag 1

Formandens beretning sæson 2018/2019                              Baltoppen Bio 24-08-2019

Velkomst:

Velkommen til årets ordinære generalforsamling som i et forsøg afholdes på en lidt anden vist en traditionelt.

Normalt mødes vi et godt spisested, hvor foreningen byder på aftensmad til de fremmødte. Typisk kommer kun bestyrelsen og nogle frivillige. Enkelte gange er der kommet et enkelt medlem eller to.
I år prøver vi noget nyt, hvor vi har rykket generalforsamlingen til biografen hvor der er underholdning for de små mens de ”store” holder møde. Det er vores håb, at dette vil øge fremmødet.

Medlemsstatistik:

Samlede antal medlemmer i sæson 2018/2019 var på 778 børn mod 590 i sidste sæson. Der ud over kommer 48 førskolebørn og deres forældre.
Bestyrelsen har ikke kunne fingeren på hvad der ”gik galt” sidste år, men det lader til, at vi fik rettet op på det og er tilbage på vores vanlige medlems niveau igen.

Førskolehold F1 = 31 børn + forældre
Førskolehold F2 = 17 børn + forældre
Førskoleholdene samlet = 48 børn + forældre mod 50 i sidste sæson, så det må siges at være ok.

Lillegruppe L1 = 61 børn
Lillegruppe L2 = 59 børn
Lillegruppe L3 = 131 børn
Lillegrupperne samlet = 251 børn mod 161 i sidste sæson, så det er en væsentlig fremgang.

Mellemgruppe M1 = 96 børn
Mellemgruppe M2 = 103 børn
Mellemgruppe M3 = 41 børn
Mellemgruppe M4 = 130 børn
Mellemgrupperne samlet = 370 børn mod 309 i sidste sæson, så også en pæn fremgang her.

Storegruppe S1 = 157 børn mod 120 i sidste sæson, så det var også en pæn fremgang.

Særlige arrangementer:

Vi har, i samarbejde med Ballerup BUF, afholdt 3 særarrangementer i denne sæson.

 1. Fantastiske skabninger
  1. Vi viste både Fantastiske skabninger og hvor de findes fra 2016 og den nye Fantastiske Skabninger – Grindelwalds forbrydelser fra 2018.
   Der var 21 børn/unger fra storegruppen der deltog.
 2. Sådan træner du din drage
  1. Vi viste sådan træner du din drage 2 fra 2014 efterfulgt af Sådan træner du din drage 3 fra 2018.
   Der var 47 børn fra lille- og mellemgrupperne der deltog.
 3. MGP2019
  1. Live-streaming af MGP2019 fra Herning i sal 1 hvor der blev sunget med og festet.
   Der var 48 børn fra Stenløse der deltog.
  1. Vi satser på, at gentage arrangementet til næste år.
 4. Filmvalgs dag for sæson 2019/2020
  1. Der var igen i år et fint fremmøde til årets filmvalgsdag. Nogle grupper var bedre bemandet end andre, men det er bestyrelsens overbevisning, at vi har fået valgt nogle gode film der kan ramme et bredt publikum.
   Vi afsluttede filmvalgs dagen med at se Asterix og trylledrikkens hemmelighed.

DABUF arrangementer:

 • Buster Filmfestival
  • Vi havde ingen unge med i Buster Filmfestivallen i år.
 • Ungdomsseminaret
  • Vi havde heller ikke i år nogle unge med til ungdomsseminaret.
 • Filmgennemsyn
  • Det er ikke mig bevist, at vi havde nogle fra Stenløse BUF med til filmgennemsyn i år
 • DABUFs Landsseminar i Svendborg
  • Mia Christensen og jeg (Thomas Nissen) deltog i årets landsseminar. Det var en weekend med masser af spændende foredrag/debatter, film og filmklubber.
   Der blev i år arbejdet videre med den film kanon (18 film du skal se før du bliver voksen) der blev påbegyndt sidste år.
 • Young Awards 2019
  • I år har Jesper i samarbejde med Herlev BUF forsøgt, at finde unge der havde lyst til, at deltage i Young Awards 2019. Desværre gik det ikke helt som planlagt, da der var en del kommunikations svigt mellem arrangørerne, Jesper og DABUF.
   Jeg vil gerne takke Jesper for hans indsats og håber på at han måske har lyst til at give det et skud mere til næste år, for jeg tror det kunne være en meget speciel oplevelse for de unge mennesker der har lyst/tid til at afsætte en dag i filmens navn.

Opfølgning af sæson 2018/2019:

Sæsonen er i overordnet træk gået gnidningsfriten uden de helt store overraskelser. Vi har endnu en gang kun modtaget positive tilbagemeldinger fra forældrene og især vores særarrangementer har fået god feedback.

Bestyrelsen har haft lidt flere fysiske møder en normalt, da der var en del at snakke om. Efter jeg har overtaget førerpinden fra Jesper, har der været behov for lidt flere møder, da jeg har uddelegeret opgaverne mere end Jesper.
Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen at det var et par store sko jeg skulle udfylde, men det er først rigtig gået op for mig nu, hvor planlægningen af næste sæson er ved at være overstået, hvor store de egentlig er. Jeg vil dog fortsætte med at gøre mit bedste for at udfylde dem og er glad for at Jesper stadig er hos til at komme med gode råd og fif nu og da.

Ud over vores fysiske møder, kommunikerer vi en del via Messenger hvor vi har en gruppechat, der nogle gange er meget aktiv op andre gange er stille i lang tid.

Nyheder

Den næste sæson er blevet planlagt og programmerne er delt ud til skoler og børnehaver i kommunen.
Tilmeldingen åbnede søndag d. 18. august og ser egentlig fornuftig ud trods den korte tid der er gået siden da og skolernes snøvlen med at få delt dem rundt til eleverne.

Grundet alt ”balladen” med lukning af Baltoppen er vi blevet nød til, at fremrykke opstarten af sæson 2019/2020 for at være sikker på, at kunne nå alle 7 forestillinger inden Baltoppen skulle lukke i april 2020. Mere info herom lidt senere.
Det giver os en meget kort opstarts tid hvilket har bevirket, at vi har, måtte være meget tidlige ude med vores programmer samt blevet nød til, at benytte de digitale platforme meget mere end vi tidligere har gjort.
Det har startet en tanke hos mig, at det måske er ved at være tid til helt at droppe de trykte programmer? Det må vi arbejde videre med i bestyrelsen og overveje plusser og minusser ved.

Som i nok har bemærket, har vi fået en ny hjemmeside som ikke kun er super flot og moderne men også nemmere at redigerer i. Jeg vil gerne takke Mette for det store arbejde med opsætning af hjemmesiden.

DABUF bio (CEBAS) lukkede i slutningen af sæson 2018/2019 hvorfor vi har, måtte finde et nyt tilmeldingssystem til filmklubben. Valget er faldet på NemTilmed som nu er integreret i vores hjemmeside. Tilmeldingen foregår mere eller mindre på samme måde som før hvor det enkelte barn/forældre vælger hvilket hold barnet skal gå på og melder sig ind ved at købe en billet.
Der kan ligeledes trækkes lister ud af systemet med de oplysninger som både DABUF og vi skal bruge.

Som tidligere nævnt, lukker Baltoppen bio i 2020. Det passer dog sådan, at vi kan færdiggøre vores sæson og heldigvis er Jan (bestyreren af Baltoppen bio) blevet tilbudt, at flytte op i den nye biograf der skal bygges i Ballerup centret og han har lovet både Ballerup BUF og os (Stenløse BUF), at vi selvfølgelig er mere end velkomne i den nye biograf. Det ser vi frem til og håber at kunne tilbyde filmklubben til endnu flere børn i Egedal kommune mange år endnu.
Jan fortæller, at der bliver en glidende overgang fra den gamle til den nye biograf. Det er altså ikke længere planen at lukke den gamle biograf før den nye er operationsdygtig. Det betyder, at vi ikke kender den endelig dato for hvornår den gamle biograf lukker. Men Jan har lovet os, at det IKKE bliver før sæson 2019/2020 er afsluttet.

Vi har i sæson 2018/2019 fået nogle nye frivillige og nogle nye kræfter i bestyrelsen. Det er jeg glad for, for de nye frivillige kommer også med nye ideer og stiller spørgsmålstegn ved gamle traditioner. Der er bla. Blevet snakket en del om hvorvidt storegruppen skulle gøres uafhængig af faste fremvisningsdage eller om de skal have en form for ”klippekort” så de selv kan gå i biografen og se de 7 film de selv har lyst til når de har lyst. Det er en spændende tanke som dog stadig blot er en tanke.

Vi har desværre også måtte sige farvel til nogle frivillige og dem vil jeg gerne sende et tak til. Ikke fordi de har forladt os, men fordi de har været hos os og bidraget til at mange børn og unge har fået muligheden for at gå i filmklubben og se film.
En særlig tak skal lyde til Helle, som har været vores kasserer gennem mange år.
Helle har ligesom Jesper ikke længere børn i filmklubben og har derfor valgt, at trække sig fra bestyrelsen. Det er dog mit håb, at hun, lige som Jesper, har lyst til at blive hængende som alm. Frivillig lidt endnu.

Til sidst vil jeg gerne sende et tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg ser frem til endnu en sæson sammen med jer, jeres gode ideer og lystige humør.

En helt særlig tak skal lyde til alle de frivillige, både ældre som unge, nye som gamle og store som små. Uden jer, ville vi ikke have en filmklub og en masse børn ville ikke have mulighed for at kunne komme og se nogle fede, farlige, triste eller anderledes film.
Jeg håber at se jer alle næste år og hvem ved, måske også nogle nye ansigter. Vi takker i hvert fald ikke nej til nye frivillige der har lyst til at bidrage til fællesskabet.

Formand i Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub

Thomas Nissen