Indkaldelse til Generalforsamling i Stenløse Børne- og unge Filmklub.

Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub afholder ordinær generalforsamling 

Lørdag den 29. august 2020 – Baltoppen Bio, Sal 2 – Kl. 9:00

Deltagere: Medlemmer af Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub og/eller deres forældre, bestyrelsen og frivillige hjælpere

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg
   1. Mette Marie Ørum (modtager ikke genvalg)
   2. Mia Christensen (modtager genvalg)
   3. Thomas (modtager genvalg)
  1. 2 bestyrelses suppleanter er på valg
   1. Pia Aasberg (modtager genvalg)
   1. Sandra Schilling (modtager genvalg)
 6. Valg af 1 bilags kontrollant
  1. Lillian (modtager genvalg)
 7. Evt. – Fri snak, intet kan vedtages.
 8. Film
 9. Tak for i dag

Med venlig hilsen

Formand, Thomas Nissen
Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub

E-mail: bio@stenlosebornefilmklub.dk

Generalforsamlinger skal afholdes i fællesskab.