Ordinær generalforsamling

Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub afholder ordinær generalforsamling for sæson 2021/2022

Søndag den 21. august 2022 – Format Bio – Kl. 9:30

Deltagere: Medlemmer af Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub og/eller deres forældre, frivillige hjælpere og sidende bestyrelse.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag til behandling
 5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
  • Bestyrelsesmedlemmer
   • Mia Christensen – Modtager genvalg
   • Thomas Nissen – Modtager genvalg
   • Henriette Meyer Jørgensen – Modtager ikke genvalg
  • Suppleanter
   • Bent Meyer Jørgensen – Modtager ikke genvalg
   • Pia Aasberg – Modtager genvalg
 6. Valg af 1 revisor + suppleant
  • Revisor
   • Lillian Jensen – Modtager genvalg
  • Revisor suppleant
   • Ledig
 7. Eventuel

Efter generalforsamlingens afslutning, inviteres alle deltagere til at blive og se en film sammen. Der vil blive uddelt popcornmenuer til alle.

Med venlig hilsen

Formand, Thomas Nissen
Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub

E-mail: bio@stenlosebornefilmklub.dk

Generalforsamlinger skal afholdes i fællesskab.