Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub afholder ordinær generalforsamling for sæson 2020/2021

Lørdag den 21. august 2021 – Format Bio – Kl. 9:00

Deltagere: Medlemmer af Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub og/eller deres forældre, frivillige hjælpere og sidende bestyrelse.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag til behandling
 5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
  • Bestyrelsesmedlemmer
   • Louise Christine Mathiasen – Modtager genvalg
   • Sandra Søndergård Schilling – Modtager genvalg
  • Suppleranter
   • Bent Meyer Jørgensen
   • Pia Aasberg
 6. Valg af 1 revisor + suppleant
  • Revisor
   • Lillian Jensen
  • Revisorsuppleant
   • Ledig
 7. Eventuel

Med venlig hilsen

Formand, Thomas Nissen
Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub

E-mail: bio@stenlosebornefilmklub.dk

Generalforsamlinger skal afholdes i fællesskab.